recover learning community

Nei Skoen

Op Hoofdstraat 133 in Helmond heeft Nei Skoen een Recovery Learning Community (RLC) geopend. Dit is een stigmavrije ontmoetingsplaats waar iedereen welkom is. Het RLC biedt de mogelijkheid om met en van elkaar te leren. Er worden programma’s aangeboden ontwikkeld door deelnemers. 

Nei Skoen zit achter het gebouw van de Rabobank aan de hoofdstraat in Mierlo-Hout. Als je via Infinity Fitness naar ons gebouw gaat dan kunt u onze mooie gekleurde poort vinden via de Nei Skoentjes op bovenstaand plaatje.

Je kan ons ook aan de kant van Jan Linders bereiken. Aan die kant hebben we nog een witte poort.

 

Tradities nei skoen

De Nei Skoen tradities, gebaseerd op de zelfhulptradities en aangepast aan het gegeven dat wij een leeromgeving bieden:

Een opmerkelijke traditie is de zevende traditie:

Het Recovery Learning Community houdt geheel haar eigen broek op. Bij activiteiten wordt een 7de traditie-pot gepresenteerd waarin iedereen naar vermogen kan bijdragen.

De andere tradities zijn te lezen op de pagina tradities.

HEROPENING Nei Skoen tijdens de Corona crisis

Nei Skoen gaat stapje voor stapje weer open vanaf DONDERDAG 4 juni.

We beginnen met 2 dagen in de week op maandag en donderdag van 12 tot 16 uur voor maximaal 10 deelnemers.

Kom je niet uit de buurt, bel dan even of er nog plaats is. Dit i.v.m. het maximum aantal verblijvende deelnemers.

Evalueren:

We houden de eerste tijd een wekelijks Coroverleg waarin we evalueren en doen dit met een groep deelnemers die hier samen over beslist.

Op basis daarvan gaan we stap voor stap uitbreiden. Dit geldt ook voor het opstarten van de groepen/meetings.

Een nieuwe update volgt binnenkort.

We hopen op jullie begrip voor deze situatie.

Groetjes namens het Coroverleg Nei Skoen.

Nei skoen: Nieuwe ervaringingen: Nieuwe kennis

De Helmondse uitdrukking ‘Nei Skoen’ – nieuwe schoenen – staat voor: het creëren van nieuwe kansen en mogelijkheden voor mensen die kampen met grote tegenslagen in het leven, en die met beperkingen leven. Daardoor kunnen zij hun weg maar moeilijk vinden als het gaat om zaken als: wonen, werken, leren en vrijetijdsbesteding.

Neiskoen heeft een ANBI-status

Steun ons

Liefde kost geen geld. Maar het organiseren ervan wel. En wat wij oprichten dat doen we voor altijd.
Wij zijn dan ook blij met alle steun die wij ontvangen.

Dat kan zijn in de vorm van samenwerking, van middelen, of: van geld. Als u wilt doneren, hieronder ons bankrekeningnummer.
IBAN: NL76 RABO 0303323604

Interessante
Filmpjes

Elly Blanksma opent international Summit mei 2019 bij Nei Skoen over herstelbevorderende omgevingen

Wim Daniëls: Gedicht over Helmond