Neiskoen

Gedichten
Lotgenoten - Jules Deelder

Ons gaan is een komen
Ons komen een gaan

De zin van het leven
is dat we vergaan

De wereld van iedereen
Niemand de baas

Het heden is eeuwig
Alles is waar

God of Jehova
Allah Jahweh

De één is de ander
De ander de één

Ontsteekt uw geweten
Kijkt om u heen

Het lot dat we delen
laat niemand alleen

Lotgenoten – Jules Deelder

Woningloze

Alleen in mijn gedichten kan ik wonen,
Nooit vond ik ergens anders onderdak;
Voor de eigen haard gevoelde ik nooit een zwak,
Een tent werd door den stormwind meegenomen.

Alleen in mijn gedichten kan ik wonen.
Zolang ik weet dat ik in wildernis,
In steppen, stad en woud dat onderkomen
Kan vinden, deert mij geen bekommernis.

Het zal lang duren, maar de tijd zal komen
Dat vóór den nacht mij de oude kracht ontbreekt
En tevergeefs om zachte woorden smeekt,
Waarmee ‘k weleer kon bouwen, en de aarde
Mij bergen moet en ik mij neerbuig naar de
Plek waar mijn graf in ’t donker openbreekt.

J. Slauerhoff
In: Serenade, 1930.

Participatie

U staat aan de kant

dat heeft u ons verteld

Mag dat wel?

Kan dat wel?

wat kost dat niet….aan geld?

u staat aan de kant

wij niet

wat is er eigenlijk aan de hand?

wij zien alleen de buitenkant

u lijkt ons heel gewoon

wat komt u hier dan doen?

O….uw verhaal

is heel speciaal.

dat zeggen ze hier allemaal.

u komt niet zomaar binnen

eerst moeten we tot onze spijt

– een pure formaliteit,

voordat we iets met u beginnen –

nog één ding aan u vragen:

wat is uw bijdrage?

u kunt hier pinnen

Ik ben hier

Ik ben hier

niet achter dat papier

geen inktsporen op formulier

ik ben hier

Mijn ogen kijken jou aan

laat jij mij staan?

zie jij mij zitten?

Ken jij mijn persoonlijk plan?

mijn dromen

Vermoed jij daar iets van?

Mijn nachtmerrie,

die jij misschien wel temmen kan?

Hoor jij alleen mijn herrie?

of beluister jij ook muziek

in de noten op mijn zang??

Wat ik ben

dat moet nog blijken

Lastpost?

Kostenpost?

Spiegel

waarin jij niet durft te kijken?

Ik zit hier

als zorgobject

ik zit best goed

maar snak naar respect

ik zit hier

ik zit ermee

ik hoop op ja

maar ben bang voor nee

Daar

ben jij

Waar

ontmoeten wij

elkaar?

Ik ben hier…..

…………nog…

Ik wil - Jorge Bucay

Ik wil dat je naar me luistert zonder te oordelen
Ik wil dat je je mening geeft zonder raad te geven
Ik wil dat je me vertrouwt zonder voorwaarden te stellen
Ik wil dat je me helpt zonder voor me te beslissen
Ik wil dat je voor me zorgt zonder me te onderdrukken
Ik wil dat je me ziet zonder jezelf in mij te zien
Ik wil dat je me omarmt zonder me te verstikken
Ik wil dat je me moed inspreekt zonder me te benauwen
Ik wil dat je me vasthoudt zonder me tegen te houden
Ik wil dat je me beschermt zonder me af te schermen
Ik wil dat je dichtbij komt maar niet als indringer
Ik wil dat je weet wat jou aan mij niet bevalt, dat je het accepteert en het niet probeert te veranderen
Ik wil dat je weet dat je vandaag op me kunt rekenen
Onvoorwaardelijk.

De Inaugurele rede - Nelson Mandela

Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn.
Onze diepste angst is dat we buitenmate krachtig zijn.
Het is ons licht, niet onze duisternis die ons het meest bang maakt.
We vragen onszelf af: ”Wie ben ik om briljant, schitterend, getalenteerd en legendarisch te zijn?”

Zowaar, wie ben je om dat niet te zijn?
Je bent een kind van God. Jezelf klein maken dient de wereld niet.
Er is niets verlichts aan krimpen zodat andere mensen om je heen zich niet onzeker gaan voelen.
We zijn geboren om de glorie van God die in ons is, tot uitdrukking te brengen.
Het is niet slechts in enkelen van ons aanwezig, maar in iedereen.
En als we ons eigen licht laten schitteren, geven we onbewust toestemming aan andere mensen om net zo te zijn

Terwijl we bevrijd worden van onze angsten, bevrijdt onze aanwezigheid automatisch de anderen.

Geluk

ALS JE EEN UUR LANG GELUK WIL

DOE DAN EEN DUTJE

ALS JE EEN DAG GELUK WIL

GA DAN VISSEN

ALS JE EEN MAAND GELUK WIL

GA DAN TROUWEN

ALS JE EEN JAAR LANG GELUKWIL

ERF DAN EEN FORTUIN

ALS JE EEN LEVEN LANG GELUK WIL

HELP DAN IEMAND ANDERS

ALS JE VOOR EEUWIG GELUKWIL

KEN DAN JEZELF

Het leven is

Het leven is een kans,profiteer ervan.

Het leven is mooi,bewonder het.

Het leven is een zegen,beproef het.

Het leven is eendroom, verwezenlijk die.

Het leven is eenuitdaging, neem die aan.

Het leven is een plicht,vervul die.

Het leven is een spel,speel het.

Het leven is duur, koesterhet.

Het leven is rijkdom,bewaar die.

Het leven is liefde,geniet ervan.

Het leven is een belofte,kom die na.

Het leven is droefheid,overwin die.

Het leven is een lied,zing het.

Het leven is een strijd,aanvaard die.

Het leven is een tragedie,zie die onder ogen.

Het leven is geluk, maakhet.

Het leven is te kostbaar,verwoest het niet.

Het leven is leven, vechtervoor.

Ik wil dat

Ik wil dat je naar me luistert zonder te oordelen

Ik wil dat je je mening geeft zonder te adviseren

Ik wil dat je me vertrouwt zonder eisen te stellen

Ik wil dat je me helpt zonder te proberen voor me te beslissen

Ik wil dat je voor me zorgt zonder over me heen te lopen

Ik wil dat je naar me kijkt zonder jouw zaken op mij te projecteren

Ik wil dat je me omhelst zonder me te verstikken

Ik wil dat je me aanmoedigt zonder me te dwingen

Ik wil dat je me bijstaat zonder me onder je hoede te nemen

Ik wil dat je me beschermt zonder leugens

Ik wil dat je mij benadert zonder me te overvallen

Ik wil dat je mijn voor jou minder leuke kanten leert kennen

Dat je ze accepteert en niet probeert ze te veranderen

Ik wil dat je weet… dat je op me kunt rekenen….

Onvoorwaardelijk

Nei skoen - Wim Hordijk

Je houdt van het leven

ook al is het soms hard.

Je blijft zoeken naar een nieuwe start

om opnieuw iets van jezelf te geven.

Al heb je niet erg veel plezier

met anderen samen kun je veel moois verzinnen.

Je loopt gewoon eenvoudig binnen

in de Hoofdstraat bij:

Zwanen - Wim Hordijk

Zwanen

Trouw aan elkaar natuurlijk.

Zelfs in donker

blijft liefde

licht

Oordeel - Dirk den Hollander

Pas wanneer ik helemaal niet meer oordeel

pas dan zie ik de ander

Tot die tijd

zie ik overal mezelf

Sinterklaasgedicht - Wim Hordijk

Achter het schuurtje

wordt menig ‘vrij’ uurtje

in ijs en weder doorgebracht.

Wie zijn toch die mensen

die ’t slapen niet wensen

en maar blijven plakken tot diep in de nacht

Inwoner Helmond - Wim Hordijk

Een inwoner van de stad Helmond

liep onder zijn arm met zijn ziel rond.

Hij ontdekte ‘NEI SKOEN’.

Daar is altijd wat te doen.

Reken maar, dat hij het daar wèl vond.

 

Inwoner Helmond – Wim Hordijk

De vicieuze cirkel

Als ik blijf kijken zoals ik altijd heb gekeken,

blijf ik denken zoals ik altijd heb gedacht.

Als ik blijf denken zoals ik altijd heb gedacht,

blijf ik geloven zoals ik altijd heb geloofd.

Als ik blijf geloven zoals ik altijd heb geloofd,

blijf ik doen wat ik altijd heb gedaan.

Als ik blijf doen wat ik altijd heb gedaan,

blijft mij overkomen, wat mij altijd overkomt.

Maar als ik nu mijn ogen sluit

en mijn ware zelf voel van binnen

dan kom ik deze cirkel uit

en kan ik steeds opnieuw beginnen.

 
(schrijver onbekend)