Neiskoen

Programma

Programma nei skoen

Nei Skoen is maandag, woensdag, donderdag en vrijdag geopend in de middaguren.

Een belangrijke bezigheid is: samen koffie of thee drinken en andere mensen ontmoeten.

Alle activiteiten bij Nei Skoen zijn kosteloos, wel is er de mogelijkheid om een kleine bijdrage te doen. Een bijdrage naar eigen draagkracht is van harte welkom. Hiervoor is de 7e TRADITIE pot. Deze is binnen Nei Skoen te vinden.

Maandag: verbindingsdag

We gaan gezamenlijk bodschappen, lunchen en afwassen omdat samen eten nu eenmaal gezelliger is dan alleen. Vooraf graag aanmelden voor 12 uur , zodat we rekening kunnen houden met de boodschappen. Maximaal 25 personen.

Supportgroep: 10.00-11.30 uur

Bubbel: 13.30 – 14.00 uur 

Lunch: 12:30 uur

Van 19.30 – 21.00 uur is er een open CA-meeting. Welkom vanaf 19:15 uur

Dinsdag: Yoga/klusdag

Herstel-Power-Yoga les:  8:30 – 10uur / 10:30 – 12uur (Aanmelden bij Ernie)

Smiddags doen we wat administratie, ruimen we op en maken we schoon. 

Herstel-Power-Yoga les: 18:30 – 20uur

Let op: Tijdens de corona periode zijn we op dinsdag gesloten !

 

Woensdag: Living museumdag/Workshops

TAI CHI les: 10 – 11uur (Aanmelden bij Hans)

Vanaf 12 uur is het Living museum geopend. Dit is een initiatief waarmee kunstenaars in staat gesteld worden kunst te maken. De gemaakte kunst blijft altijd het eigendom van de kunstenaar.

Diverse herstelgerelateerde Workshops

Toneel Workshop (Aanmelden bij Rebecca)

Kapster Jet komt 1x per maand, Zie planbord.

Van 19.30 – 21.00 uur is er een open NA-meeting. Welkom vanaf 19.15 uur

Donderdag: Muziekdag

Open podium, muzieklessen, componeren en repeteren. Nei Skoen Records

Vrouwen AA-Meeting: 10.00 – 11.30 uur

Gezamenlijk koken, eten en afwassen. Vooraf graag aanmelden voor 12 uur. Maximaal 25 personen

Diner: 17.00 uur

Van 19.30 – 21.00 uur is er een open AA-meeting. Welkom vanaf 19.15 uur

Vrijdag: Trainingsdag

 

Cursus: HERSTELLEN DOE JE ZELF

Pedicure Mignon komt een x per maand, Info zie Planbord

 Gezamenlijke Lunch: 12:30 uur 

Elke laatste vrijdag van de maand: “VERTEL JE VERHAAL”

Twee personen vertellen hun herstelverhaal 

19:00 – 21uur

 

Zaterdag: Yoga /Evenementendag

Herstel-Power-Yoga les: 10 -11:30uur / 12 -13:30uur (Aanmelden bij Ernie)

Van 19.30 – 21.00 uur is er een open NA-meeting.

Welkom vanaf 19.15 uur

Zondag: Naastendag

Al-Anon meeting 10.30-12.00 uur 

Zelfhulpgroep voor partners, familie en vrienden van mensen met verslavingsachtergrond