Neiskoen

Programma

Programma nei skoen

Nei Skoen is van maandag t/m vrijdag van 12:00 – 17:00 uur.

Een belangrijke bezigheid is: samen koffie of thee drinken en andere mensen ontmoeten.

Nei Skoen Tel: 06 10785524

Alle activiteiten bij Nei Skoen zijn kosteloos, wel is er de mogelijkheid om een kleine bijdrage te doen. Een bijdrage naar eigen draagkracht is van harte welkom. Hiervoor is de 7e TRADITIE pot. Deze is binnen Nei Skoen te vinden.

Maandag: Cursus: herstellen doe je zelf/ Workshops

We gaan boodschappen doen, lunchen en afwassen omdat samen eten veel gezelliger is dan alleen eten. Daarna hebben we de bubbel. Bij de bubbel komen we bij elkaar, leren we elkaar kennen en mag iedereen die dat wil iets zeggen over zijn of haar week, wat natuurlijk allemaal vrijblijvend en ongedwongen is en iedereen is van harte welkom. Op deze manier beginnen we de week met een gezellige en frisse start.

Cursus ‘Herstellen doe jezelf’: 10:00-11:30 uur

Bubbel: 13:30 – 14:00 uur 

Lunch: 11:30 uur

 

 

 

Dinsdag: Meditatie

Meditatie workshop  van 09:30 tot 11:30 uur (ontvangst vanaf 09:15). Neem contact op met tel: 0610785524 voor meer informatie of voor aanmelding, je kunt je ook opgeven via het planbord.

09:30 – 09:45 uur      Inloop

10:00 uur                   Begin meditatie 

11:00 – 11:15 uur      Dharma-Sharing

11:30 uur                   Afsluiting

 

Woensdag: SUPPORTGROEP

Supportgroep van 10:00-11:30 uur 12-stappen gebaseerd. Het is een open supportgroep, kom en wees welkom. Afsluitend volgt een lunch rond 11:45 uur

Koffieuurtje vanaf 14:00 uur, gratis kopje koffie en gebak

Van 19.30 – 21.00 uur is er een open NA-meeting. Welkom vanaf 19.15 uur

Donderdag: Muziekdag

Vrouwen AA-Meeting: 10:15 – 11:45 uur

Avondeten: 17:00 uur. Graag inschrijven op de lijst op het planbord, zodat er rekening kan worden gehouden met het aantal deelnemers.

Van 19:00 – 20:30 uur is er een open AA-meeting. Welkom vanaf 18:45 uur

Vrijdag: LHTBI+ supportgroep / dans het leven 3e week / Herstelavond: tell your story 4e week

LHTBI+ Anonieme supportgroep:

* Op de oneven weken van 10:00 tot 11:30 uur.

* 1e week van 19:00 tot 20:30

Gezamenlijke Lunch: 12:00 uur

Audrey en Nathalie geven elke 3e week op vrijdag Dans het leven van 19:00-21:00 uur. Samen Ecstatic dansen vanuit je gevoel. Geinteresseerd? Neem contact op met Audrey of Nathalie of meld je aan via het planbord.

Elke laatste vrijdag van de maand is er een herstelavond met thema: Tell your story. Bij interesse graag inschrijven op de lijst die op het planbord hangt. Mocht je zelf je herstelverhaal willen vertellen, neem dan contact op met Tijmen.

 

 

 

 

 

Zaterdag:

Van 19:30 – 21:00 uur is er een open NA-meeting. Welkom vanaf 19:15 uur

Zondag: ontmoetingsmiddag / dans het leven 1e week

Iedereen is welkom voor een kopje koffie van 12:00 tot 16:00 uur, dit is met uitzondering van elke eerste zondag van de maand, want dan verzorgen Audrey en Hans van 13:00-15:00 uur; Dans het Leven. Voor deelname kun je je opgeven bij Audrey of Hans, of meld je aan via het planbord. Samen Ecstatic dansen vanuit je gevoel.