Neiskoen

Programma

Programma nei skoen

Nei Skoen is maandag, woensdag en donderdag geopend in de middaguren.

Een belangrijke bezigheid is: samen koffie of thee drinken en andere mensen ontmoeten.

Alle activiteiten bij Nei Skoen zijn kosteloos, wel is er de mogelijkheid om een kleine bijdrage te doen. Hiervoor is de zevende traditie pot. Deze is binnen Nei Skoen te vinden.

Maandag: verbindingsdag

We gaan gezamenlijk koken, eten en afwassen omdat samen eten nu eenmaal gezelliger is dan alleen. Vooraf graag aanmelden voor 12 uur , zodat we rekening kunnen houden met de boodschappen. Maximaal 25 personen.

Supportgroep: 10.00-11.30 uur

Bubbel: 13.30 – 14.00 uur 

Diner: 17.00 uur

Van 19.30 – 21.00 uur is er een open CA-meeting. Welkom vanaf 19:15 uur

Dinsdag: Yoga/klusdag

In de ochtend op afspraak: Herstel-Power-Yoga les

Smiddags gaan we knutselen, doen we wat administratie, ruimen we op en maken we schoon!

 

Woensdag: Living museumdag/Workshops

Binnenkort ook Tai Chi Les

Vanaf 12 uur is het Living museum geopend. Dit is een initiatief waarmee kunstenaars in staat gesteld worden kunst te maken. De gemaakte kunst blijft altijd het eigendom van de kunstenaar.

Diverse Workshops / Cursus Vertel je Verhaal

Kapster Jet komt 1x per maand, Zie planbord.

Gezamenlijk koken, eten en afwassen. Vooraf graag aanmelden voor 12uur. Maximaal 25 personen

Diner: 17.00 uur 

Van 19.30 – 21.00 uur is er een open NA-meeting. Welkom vanaf 19.15 uur

Donderdag: Muziekdag

Open podium, muzieklessen, componeren en repeteren. Nei Skoen Records

Vrouwen AA-Meeting: 10.00 – 11.30 uur

Gezamenlijk koken, eten en afwassen. Vooraf graag aanmelden voor 12 uur. Maximaal 25 personen

Diner: 17.00 uur

Van 19.30 – 21.00 uur is er een open AA-meeting. Welkom vanaf 19.15 uur

Vrijdag: Trainingsdag

Cursus Herstellen Doe je Zelf

Pedicure Mignon komt een x per maand, Info zie Planbord

Laatste vrijdag van de maand: Storyteller “Ik en mijn Verhaal” Twee personen vetellen hun herstelverhaal.

 

Zaterdag: Yoga /Evenementendag

Sochtends en smiddags op afspraak: Herstel-Power-Yoga les

Van 19.30 – 21.00 uur is er een open NA-meeting.

Welkom vanaf 19.15 uur

Zondag: Naastendag

Al-Anon meeting 10.30-12.00 uur 

Zelfhulpgroep voor partners, familie en vrienden van mensen met verslavingsachtergrond