Neiskoen

Tradities

Tradities neiskoen

De Nei Skoen tradities, gebaseerd op de zelfhulptradities en aangepast aan het gegeven dat wij een leeromgeving bieden:

1.    Ons gemeenschappelijk welzijn komt op de eerste plaats: persoonlijk herstel en persoonlijke ontwikkeling kunnen alleen gedijen in een veilige en prettige plaats met mensen waardoor je je gesteund weet

2.    Het Recovery Learning Community heeft maar één doel: een vrijplaats bieden waar iedereen kan zijn wie hij/zij is en doen wat zijn / haar passie is.

3.    Het enige dat nodig is om deelnemer bij Nei Skoen te zijn is het verlangen om je passie tot uitdrukking te laten komen, en:  de wil om je mogelijkheden in te zetten voor anderen

4.    Nei Skoen kent geen leiders: onze leiders zijn dienaren die hun werk doen op basis van het vertrouwen dat door de deelnemers in hen gesteld wordt: zij regeren niet

5.    Nei Skoen is volledig autonoom en hetzelfde geldt voor de zelfhulpgroepen die hier komen: zij zijn de baas over zichzelf

6.    Het Recovery Learning Community financiert geen andere voorzieningen: geld- of eigendomsproblemen gaan ons niet van ons hoofddoel afhouden

7.    Het Recovery Learning Community houdt geheel haar eigen broek op. Bij activiteiten wordt een 7de traditie-pot gepresenteerd waarin iedereen naar vermogen kan bijdragen.

8.    Het Recovery Learning Community: de zelfhulptradities zullen altijd voorop staan: het Recovery College blijft volledig ‘niet professioneel’. Wel is het mogelijk dat er betaalde banen uit gecreëerd worden.

9.    Nei Skoen / het Recovery Learning Community mengt zich niet in publieke debatten buiten Nei Skoen om zodat wij niet betrokken raken in publieke verdeeldheid.

10.  Ons PR-beleid is gebaseerd op aantrekkingskracht i.p.v. op promotie

11.  Anonimiteit is de (spirituele) grondslag van al onze tradities: dit herinnert ons er steeds aan om tradities boven persoonlijkheden te stellen

Contact

Op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag geopend in de middaguren.  Iedereen is dan welkom voor een heerlijk bakje koffie of thee.