Neiskoen

Tradities

Tradities neiskoen

De Nei Skoen tradities, gebaseerd op de zelfhulptradities en aangepast aan het gegeven dat wij een leeromgeving bieden:

1.    Ons gemeenschappelijk welzijn komt op de eerste plaats: persoonlijk herstel en persoonlijke ontwikkeling kunnen alleen gedijen in een veilige en prettige plaats met mensen waardoor je je gesteund weet

2.    De Recovery Learning Community heeft maar één doel: een vrijplaats bieden waar iedereen kan zijn wie hij/zij is en doen wat zijn / haar passie is.

3.    Het enige dat nodig is om deelnemer bij Nei Skoen te zijn is het verlangen om je passie tot uitdrukking te laten komen, en:  de wil om je mogelijkheden in te zetten voor anderen

4.    Nei Skoen kent geen leiders: onze leiders zijn dienaren die hun werk doen op basis van het vertrouwen dat door de deelnemers in hen gesteld wordt: zij regeren niet

5.    Nei Skoen is volledig autonoom en hetzelfde geldt voor de zelfhulpgroepen die hier komen: zij zijn de baas over zichzelf

6.    De Recovery Learning Community financiert geen andere voorzieningen: geld- of eigendomsproblemen gaan ons niet van ons hoofddoel afhouden

7.    De Recovery Learning Community houdt geheel haar eigen broek op. Bij activiteiten wordt een 7de traditie-pot gepresenteerd waarin iedereen naar vermogen kan bijdragen.

8.    De Recovery Learning Community: de zelfhulptradities zullen altijd voorop staan: het Recovery College blijft volledig ‘niet professioneel’. Wel is het mogelijk dat er betaalde banen uit gecreëerd worden.

9.    Nei Skoen / de Recovery Learning Community mengt zich niet in publieke debatten buiten Nei Skoen om zodat wij niet betrokken raken in publieke verdeeldheid.

10.  Ons PR-beleid is gebaseerd op aantrekkingskracht i.p.v. op promotie

11.  Anonimiteit is de (spirituele) grondslag van al onze tradities: dit herinnert ons er steeds aan om tradities boven persoonlijkheden te stellen