Koninklijk onderscheiden: Dirk den hollander

Koninklijke onderscheiding voor Dirk den Hollander

Bron: maandag 3 september 2018 in: www.helmond.nl

De heer Dirk den Hollander is vrijdag 31 augustus benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Hij ontving de onderscheiding uit handen van burgemeester Elly Blanksma –van den Heuvel bij stichting Nei Skoen in Helmond.

In de afgelopen 25 jaar heeft de heer den Hollander talloze professionals opgeleid en daarmee de langdurige geestelijke gezondheidszorg in Nederland en België een ander gezicht gegeven. Hij heeft een revolutionaire invloed gehad op de wijze waarop hulpverleners in binnen- en buitenland binnen de psychiatrie zorg verlenen aan kwetsbare mensen met psychische problemen. Hij is een innovator, die voortdurend nieuwe inzichten uit praktijk en wetenschappelijk onderzoek integreert.

Zo is hij een van de grondleggers van de psychosociale rehabilitatiebeweging in Nederland. Dit is een beweging die ernaar streeft de zorg voor mensen met langdurige psychiatrische aandoeningen te verbeteren door een meer humane benadering. Deze principes vertaalde hij naar een praktische methodiek: het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH). Hierover schreef hij vele boeken en artikelen die in meerdere talen zijn uitgebracht.

CARe Europe

Daarnaast stond hij mede aan de wieg van CARe Europe, een Europees netwerk dat zich inzet voor ondersteuning van mensen met psychische kwetsbaarheid bij herstel en re-integratie in de samenleving, met name in armere landen. Voor de oprichting van CARe Europe zette hij zich al vele jaren belangeloos in om met name mensen in Oost-Europese landen te helpen de geestelijke gezondheidszorg te vernieuwen.

Douglas Bennet Award

In 2010 ontving de heer den Hollander de tweejaarlijkse Douglas Bennet Award, toegekend voor de voorbeeldige en inspirerende bijdrage aan het bevorderen van de kwaliteitsverbetering in de behandeling, rehabilitatie en herstelondersteuning aan mensen met ernstige psychische aandoeningen.

Stichting Nei Skoen

In 2012 richtte hij mede de stichting Nei Skoen in Helmond op. De stichting heeft als doel het bevorderen van maatschappelijke integratie en participatie van mensen. Voor zijn baanbrekende verdiensten, nationaal en internationaal, is de heer den Hollander benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau bij stichting Nei Skoen.

 


 

Dirk den Hollander koninklijk onderscheiden

Bron: vrijdag 31 augustus 2018 in: Nieuw Helmonds nieuws

Koninklijke onderscheiding voor Dirk den Hollander

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd om Dirk den Hollander vandaag te benoemen tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Hij ontving de onderscheiding uit handen van burgemeester Elly Blanksma bij de stichting Nei Skoen.

In de afgelopen 25 jaar heeft Dirk den Hollander talloze professionals opgeleid en daarmee de langdurige geestelijke gezondheidszorg in Nederland en België een ander gezicht gegeven. Hij heeft een revolutionaire invloed gehad op de wijze waarop hulpverleners in binnen- en buitenland binnen de psychiatriezorg verlenen aan kwetsbare mensen met psychische problemen. Hij is een innovator, die voortdurend nieuwe inzichten uit praktijk en wetenschappelijk onderzoek integreert.

Zo is hij 1 van de grondleggers van de psychosociale rehabilitatiebeweging in Nederland. Dit is een beweging die ernaar streeft de zorg voor mensen met langdurige psychiatrische aandoeningen te verbeteren door een meer humane benadering. Deze principes vertaalde hij naar een praktische methodiek: het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen(SRH). Hierover schreef hij vele boeken en artikelen die in meerdere talen zijn uitgebracht.

Daarnaast stond hij mede aan de wieg van CARe Europe, een Europees netwerk dat zich inzet voor ondersteuning van mensen met psychische kwetsbaarheid bij herstel en re-integratie in de samenleving, met name in armere landen. Voor de oprichting van CARe Europe zette hij zich al vele jaren belangeloos in om met name mensen in Oost-Europese landen te helpen de geestelijke gezondheidszorg te vernieuwen.

In 2010 ontving de heer den Hollander de tweejaarlijkse Douglas Bennet Award, toegekend voor de voorbeeldige en inspirerende bijdrage aan het bevorderen van de kwaliteitsverbetering in de behandeling, rehabilitatie en herstelondersteuning aan mensen met ernstige psychische aandoeningen.

In 2012 richtte hij mede de stichting Nei Skoen in Helmond op. De stichting heeft als doel het bevorderen van maatschappelijke integratie en participatie van mensen.

Voor zijn baanbrekende verdiensten, nationaal en internationaal, is de heer Den Hollander benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.