1 jaar Recovery College

Op 10 mei 2017 opende Nei Skoen op de Hoofdstraat 133 de deuren van een Recovery College.

Dit is een naar Engels model opgezette ‘ oordeelsvrije’  ontmoetingsplaats waar mensen kunnen werken aan hun passie. En die open staat voor iedereen.

En iedereen bleek ook echt iedereen: mensen met allerlei achtergronden kwamen over de vloer: wijkbewoners, anderen van binnen en buiten Helmond, sommigen met en sommigen zonder ‘rugzakje’. Fontys Hogeschool uit Eindhoven doet een onderzoek naar Nei Skoen en de onderzoekster meldde dat het woord dat in de interviews het meest gebruikt wordt, het woord  ‘welkom’ is. Daar zijn we trots op, ook omdat welkom ook inhoudt stigmavrij.

Op 10 mei was dit weer goed te zien. Een stralende dag zodat we ook buiten op onze buitenplaats konden vertoeven met oa muziek en sateh.

Naar schatting tussen de 150 en 200 bezoekers wisten ons te vinden.

Zij spraken hun bewondering uit over de prachtige inrichting, geheel door deelnemers gerealiseerd. Ook konden zij de mooie kunst bekijken die er gemaakt wordt en genieten van de mooie muziek. Een uniek evenement was de kwetsbaarheidsmarathon: 6 mensen die vertelden over hun specifieke kwetsbaarheid zoals:  hebben van een verslaving; autisme, leven in armoede, zelfdoding, transgener en boulimia. Uiteraard konden er ervaringen uitgewisseld worden en vragen gesteld. Een echte topper, gaan we vaker doen

Het succ6 van Nei Skoen kwam op deze middag prachtig tot uiting: zoveel mensen bij elkaar met een warm hart voor Helmond, de Helmonders en speciaal de kwetsbaren onder ons